Visie en Werkwijze

Na inzicht komt uitzicht!

De belangrijkste drijfveer in mijn werk als begeleider is het stimuleren van bewustwording. Bewustwording leidt tot nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten zijn nodig om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en keuzes te maken om eigen wensen, doelen en kwaliteiten te realiseren.

Drijfveren van mensen en hun gedrag zijn voor mij een onuitputtelijke inspiratiebron. Op basis hiervan zijn de thema’s op basis waarvan begeleid altijd terug te voeren naar een (of combinaties) van de volgende vragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat wil ik?
  • Wat kan ik?

Woorden die mijn stijl van begeleiden omschrijven:

  • Oprechte aandacht
  • Prikkelend
  • Humor
  • Uitdagend
  • Doelgericht